GOD TID

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning heter God Tid.  Du som är medlem i någon av pensionärsförbundet medlemsföreningar på mfastlandet får tidningen som medlemsförmån. De åländska föreningarna har ett avvikande arrangemang och medlemmar som inte får God Tid, men vill ha den ombeds kontakta den egna föreningen.Tidningen utkommer med nio nummer per år.

Tidningens uppgift är att inspirera till ett aktivt pensionärsliv genom

  • artiklar om intressanta personer, kultur, hälsa, studier m.m.
  • aktuell och lättfattlig information om samhällsfrågor, ekonomi och sociala rättigheter
  • att granska kommuners och statliga myndigheters beslut och agerande inom vård, omsorg och andra områden som är viktiga för pensionärer
  • att orientera om SPF:s centrala verksamhet och vad som händer i distrikt och föreningar
  • att publicera annonser som vänder sig till en mogen läsekrets.

Intervjun

"Vi ska komma ihåg att alla inte klarar att ringa ett samtal"

Stefan Haglund, 64, har kikaren stående på bordet. Våren är tidig i år och han vill följa med om de bergöbör som vittjar näten i viken utanför hans hus får någon fångst. Hans egen båt ligger på land med bottnen i vädret. Där får den ligga ett bra tag till.Läs mera »
24.04.2020 kl. 08:42

”Jag möter många lyckliga och glada pensionärer”

Kitty Seppälä är ett bekant ansikte för de finlandssvenska pensionärer som deltagit i Spänst i benen-kurserna på Lehmiranta i Salo och på Norrvalla i Vörå. Hon är ett energiknippe som sprider gott humör och bra motionsvanor kring sig.Läs mera »
26.02.2020 kl. 13:11

ANNONSER