Till vänster syns en poliskonstapel, till höger håller någon upp en en pekskärm på vars skärm en kvinna syns bakifrån. Bilden täcks delvis av rader med siffrorna 0 och 1.

Säkerhetstips för Zoom

01.10.2020 kl. 09:48
Zoom är säkert att använda för våra ändamål men genom att som arrangör beakta några faktorer gör du det ännu säkrare.

Mötesdeltagare

Som mötesdeltagare i Zoom är det viktigaste du kan göra med tanke på säkerhet att fortsättningsvis vara försiktig med att klicka på länkar som sänds per e-post. För att ansluta till ett Zoom-möte är länken som kommer per e-post, om inte helt nödvändigt, så det mest praktiska sättet att ansluta till ett möte. Men försäkra dig om att det verkligen är pensionärsföreningens möte, verkar något konstigt så ta kontakt med föreningen tex per telefon och försäkra dig om att de har skickat inbjudan.

Arrangör

1. Du som är mötesarrangör måste ha ett Zoom-konto, det består av en e-postadress och ett lösenord (även andra kan frivilligt skapa ett Zoom-konto). För det här lösenordet gäller samma regler som alltid:

  • ju längre lösenord desto bättre, skriv upp det på ett papper som förvaras tryggt istället för att ha ett lätt lösenord som du kommer ihåg. Låt dina apparater komma ihåg lösenordet så du inte behöver skriva in det var gång.
  • Använd inte samma lösenord som du använder till andra ställen.
  • Om du misstänker att lösenordet är för lätt eller kan ha hamna i fel händer, byt det!

2. När du ordnar ett möte måste du antingen använda ett lösenord eller aktivera väntrummet. Lösenordet krävs alltså av deltagarna och är en sexsiffrig kod. Den behöver inte vara svår men det är viktigt att den är olika varje gång. Den bakas in i länken som du skickar deltagarna så de flesta behöver inte ens fylla i den (även om den inte går att läsa i klartext från länken), bara de som väljer att mata in mötes-id och lösenordet själva behöver fylla i den.

3. När du ordnar möten och bjuder in deltagare med en länk innehållande mötes-ID och lösenord, är det viktigt att den länken inte hamnar i fel händer. Om någon obehörig mot förmodan skulle vilja delta i mötet kan den komma in med den länken. Publicera därför inte länken på webben eller på Facebook, utan skicka den personligen t.ex. per e-post.

Säkerhetsinställningar i mötet

Det kan vara bra att för säkerhets skull hindra deltagare åtminstone från att visa sina skärmar, pröva använda Zoom-programmet som värd före det riktiga mötet, tex genom att själv gå in från två apparater eller ta en kompis med. Gå in på säkerhetsinställningarna så att du vet hur du kan välja att inte deltagarna kan visa sina skärmar, men också så du kan låsa mötet när alla deltagare anlänt och hur du kan slänga ut en deltagare om det skulle komma någon obehörig. Det sistnämnda att slänga ut en deltagare gör du från deltagarlistan i mötet "Participants", de övriga inställningarna kan du göra genom att välja "Security"-knappen nere i kanten. Du måste vara mötesvärd för att se knappen:

Om funktionen har ett kruks framför är det tillåtet för deltagare och du kan ta bort krukset genom att klicka på texten. I bilden får deltagarna göra allt utom att dela sin skärm.

Farorna är att obehöriga kommer in i mötet och:

  • delar olämpliga bilder och filmer från sin skärm
  • Skriver olämpligheter i chatten
  • byter namn så att du som arrangör har svårt att veta vem du ska slänga ut
  • lägger på sin mikrofon och skriker oförskämdheter

 

ANNONSER