Desky-programmets logo med en stjärna med texten NYTT

Desky instruktioner, tips och ny funktion

05.05.2020 kl. 13:13
Instruktioner finns nu till bl.a hur fakturera nya medlemmar? Ny funktion: Möjligt att skriva ut fler fakturor på en gång. Hur nå medlemmar som inte har e-post? Ny kolumn med ålder och avancerad sök i medlemsregistret

Här hittar ni Instruktioner till: 

Fakturering
bl.a hur fakturera nya medlemmar? Ny funktion: möjligt att skriva ut fler fakturor på en gång 

Hur nå medlemmar som inte har e-post?
hur ni skapar vy/lista på dem som inte har e-post

Ny kolumn med ålder

Avancerad sök i Medlemsregistret
önskar ni t.ex. få fram alla som är yngre än 70 skriver ni i Ålder kolumnen MELLAN 0 OCH 70

instruktioner

ANNONSER