Ett förstoringsglas är nedsatt på en boks blad

Smaly.fi - gratis smarta hjälpmedel för digital läsning

03.02.2022 kl. 08:48
Via den här länken hittar du information om hur du kan underlätta digital läsning med gratis funktioner och appar till datorer, smarttelefoner och pekplattor.

Via länken här leds du till adressen smaly.fi där du kan läsa mera:

http://www.smaly.fi/sv/startsidan/

Sidan upprätthålls av DATERO i Vasa, som jobbar med bl.a. IKT för specialgrupper, läs mera om dem via den här länken: https://www.datero.fi/sv/

ANNONSER