Troll gjorda av garn som sitter i en kopp med vatten

It-träff med temat AI

03.02.2023 kl. 14:50
Här kan du se inspälningen från vårens första it-träff på Zoom, med temat AI eller artificiell intelligens

På träffen diskuterar vi vad AI är och vad man som pensionär borde veta om det. Vi ser också på hur man eventuellt kan man utnyttja det i vardagen eller föreningslivet, speciellt chat-roboten som varit på tapeten på senare tid.

Här kan du se inspelningen:

 

Länkar som nämndes var:

- Upphovsrätt och AI https://m3.idg.se/2.1022/1.774515/ai-upphovsratt

-Turingtestet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Turingtestet

- Chatten GPT-3 som Andreas visade: https://openai.com/blog/chatgpt/

- Bildverktyget DALL-E-2: https://openai.com/dall-e-2/

- Olika bildverktyg listade och länkar https://m3.idg.se/2.1022/1.775487/ai-genererade-bilder#Midjourney

ANNONSER