Bild av en grupp seniorer som lyssnar på en föreläsning

It-handledarutbildning våren 2023

21.04.2023 kl. 08:07
Här hittar du material och länkar från våra regionala it-handledarutbildningar

Våra regionala träffar ordnas under mars och april 2023 i Borgå, Helsingfors, Karis, Pargas, Närpes och Jakobstad, du hittar de kommande träffarna i kalendern. Bilden är från utbildningen 10.3 i Pargas, tagen av Mona Lehtonen.

Här finns materialet som används under träffarna och de länkar som nämns.

It-handledningens pedagogik

Repetition av grunderna i handledning och i pedagogik för seniorer.

Ladda ner materialet som PDF här.

Gunilla Brattbergs bok "Introduktion till internet för äldre" kan du läsa eller ladda ner här: 

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/introduktion-till-internet-for-aldre/

Den inspelade föreläsningen om bemötande inom it-handledning kan du se här: https://www.youtube.com/watch?v=dTPQZOu9k5M

Aktuellt inom datasäkerhet.

Diskussion om de största hoten mot pensionärer som är digitala och hur man som handledare kan hjälpa pensionärer att vara säkrare.

Ladda ner materialet som PDF här.

En artikel om hur AI kan göra bedrägerierna mer avancerade i framtiden: https://svenska.yle.fi/a/7-10030559

Ge apparaten nytt liv.

Vad kan man göra för att ge datorn, pekplattan eller telefonen ett nytt liv genom att städa och försnabba den.

Ladda ner materialet som PDF här.

Programmet "Ccleaner" (https://www.ccleaner.com/) nämndes vara ett alternativ, andra tips för att städa datorn är "Malware bytes" (https://www.malwarebytes.com/) och "System ninja" (https://singularlabs.com/software/system-ninja/).

Diskussion om it-verksamhet i föreningen.

Vi diskuterar exempel, tips och erfarenheter av it-verksamhet i pensionärsföreningen och funderar på hur verksamheten kan utvecklas. Som underlag används materialet som har sammanställts på basen av föreningarnas verksamhet och som finns publicerat på adressen 

https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/it_verksamhet/

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJlOTBmOWMtZDViMy00ZWVhLWI1Y2EtMTU3YjNhYjQ1MWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1cd717-4590-4d1d-a982-6dc82a02c350%22%2c%22Oid%22%3a%2295682bf0-cfea-43fd-a132-aa8cbcea0a57%22%7d

 

ANNONSER