Äldrerådsseminarium i Vasa

22 Mars 2023 kl. 09.30–16.00

ÄLDRERÅDSSEMINARIUM I VASA 22.3.2023

Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30, Vasa

Moderator: Pehr Löv, andra vice ordförande i Svenska pensionärsförbundet

Kl.   9.30       Kaffeservering

Kl. 10.00       Seminariet öppnas

                      Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos

Kl. 10.10       Äldrerådens påverkningsmöjligheter i välfärdsområdet och kommunerna

Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde, äldreomsorgen i det nya välfärdsområdet och äldrerådets roll

Pia Vähäkangas, sektordirektör, äldre personer, Österbottens välfärdsområde

Ulf Stenman, direktör för svenska enheten, Kommunförbundet, Kommunens samarbete med organisationerna och välfärdsområdena i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet

Kl. 12.00       LUNCH

Kl. 13.00       De äldres deltagande och inflytande i välfärdsområdets äldreråd och i de kommunala äldreråden

Henrik Sandberg, ordförande för välfärdsområdets äldreråd

Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax

Anna-Greta Olsio-Tuisku, ordförande för äldrerådet i Närpes stad

KAFFE i samband med grupparbetena

Kl. 14.00       Äldrerådens roll

                      Grupparbeten och diskussioner               

Kl. 15.30       Sammanfattning

                      Pehr Löv

Svenska pensionärsförbundet inbjuder äldrerådens medlemmar, 2 representanter från varje pensionärsförening i Österbotten samt övriga intresserade. Deltagaravgiften är 15 euro per person och inkluderar lunch och kaffe. SPF fakturerar föreningarna efter seminariet. Deltagarna står själva för resekostnaderna.

Anmälan senast 8.3 via webbformuläret här  eller per e-post till verksamhetsledare Berit Dahlin,  berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 02 48.Plats
Yrkesakademin, Vasa
Kungsgårdsvägen 30
65380 Vasa

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER