1. Stärk lårmusklerna, balansen och ryggsträckningen

24.04.2020 kl. 09:32
Motionstips ett, moment ett

Utgångsläge: Stå nedanför trappa, vid första trappsteget, sträck på dig och ”andas ut”

Starta med alternativ 1: Stig upp på första trappan. Sträck det andra benet bakåt. Sträck dig upp  på stödbenet, men lås det inte. Sträck på ryggen. Håll balansen 6 sekunder. 6 sekunder är ett fysiologiskt val, då hinner alla muskelns styrkeceller aktivera sig och ledbanden stabilisera sig.

Stig ner tillbaka eller framåt på nästa trappsteg, välj vilket som passar dig bäst. Turvis med vänster och höger ben. Utför lämpligt antal, till liten trötthet i musklerna, 5 + 5 repetitioner i början. 

Avancera till alternativ 2
när du känner dig färdig för det: ”Dykaren”

Ta raskt ett stort kliv, två trappor framåt. Håll balansen i 6 sekunder. Stödbenet hålls nu böjt och om du kan, sträck armarna framåt uppåt. Titta ner, håll nacken lång. 

Fortsätt turvis med höger och vänster ben, uppför trapporna eller ner tillbaka till startavsatsen. Vilket som känns tryggare. Utför till lätt trötthet. 

ANNONSER