Internet kan inte ersätta närservice

25.11.2011 kl. 13:10
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO är allvarligt bekymrad över att fungerande närservice försvinner på många orter.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO är allvarligt bekymrad över att fungerande närservice försvinner på många orter.

Postservicen försvinner från landsorten och från flera stadsdelar i och med att Itella Oy, hänvisande till ekonomiska orsaker, med hård hand gallrar i sitt servicenät. För människornas vardag betyder detta stora besvärligheter. En fungerande postservice hör till de nödvändiga bastjänsterna för alla medborgare. Den bör därför vara tillgänglig i hemmets närhet. I stället för att större ekonomiska vinster eftersträvas, bör tjänsterna produceras så att en god postservice, en smidig transport och distribution av posten, säkras i hela landet.

Folkpensionsanstalten FPA har fått erkännande för utvecklingen av sina nättjänster, men samtidigt har FPA försvagat sitt eget kontors- och servicenätverk. Bankerna har utöver sitt glesare kontorsnätverk också minskat på antalet bank- och betalautomater. Vid många bankkontor har man helt slutat ge möjligheten att lyfta kontanter från banken. Jämsides med bankerna har också statsjärnvägarna övergått till en prissättning som avser att dirigera kunderna att använda sig av nät- och automattjänster.

En situation, i vilken bas- och närtjänsterna inte genuint står till alla medborgares förfogande, strider emot grundlagen. Även om Finland är ett av Europas ledande länder beträffande användningen av internet, får man inte på den grund och med hänvisning till endast ekonomiska siffror begränsa närtjänsterna och bestraffa dem som inte har färdigheter eller dator för att använda nättjänster.

Alla våra medborgare har inte på långt när möjlighet att sköta sina ärenden via internet. När- och kontorstjänster behövs ännu långt in i framtiden i vårt land.

Helsingfors, 25.11.2011
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

Ulf Wahlström

ANNONSER