'För många i långvården'

02.11.2007 kl. 00:00
Det finns alltför många ålderstigna personer på hälsovårdscentralernas långvårdsavdelningar. Deras plats är på helt annat håll, i hemvården eller någon annanstans, anser omsorgsminister Paula Risikko som talade vid pensionärsparlamentet den 2 oktober.

Minister Paula Risikko talade vid Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO:s pensionärsparlament den 2 oktober i Helsingfors. Hon medger att det för närvarande finns svagheter i äldres människors livsvillkor och beträffande tjänsterna till dem.
   Även om den sittande regeringen redan har publicerat förbättringsåtgärder och kvalitetsrekommendationer, drar sig inte minister Risikko för att säga att svarandet mot befolkningens åldrande i Finland är tio år försenat.
   — Senast nu är det tid att åstadkomma en tydlig förändring i äldrebefolkningens livsbetingelser, att övergå från rekommendationer till verkställande, sade minister Risikko. Hon vädjade till de närvarande representanterna för äldreråd och pensionärsorganisationer om påverkan så att praxis som befunnits vara god sprids och dess verkställande i kommunerna försnabbas.
   Enligt ministern är tyngdpunkterna i regeringens utvecklingsåtgärder beträffande äldre i vården och omsorgen om, samt i servicen till dem.
   — Uppenbart är att det nu finns alltför många ålderstigna personer på hälsovårdscentralernas långvårdsavdelningar. Deras plats är på helt annat håll, i hemvården eller någon annanstans. En gammal människa ska skötas där hon känner att hon mår bäst, betonade Risikko.
   För tillfället har alla 80 år fyllda personer laglig rätt att inom utsatt tid få sitt behov av socialservice utrett. Enligt Risikko borde rätten till förebyggande hembesök förnyas så att åldersgränsen sänks.
   — Det är ett faktum att servicebehovet ökar anmärkningsvärt redan efter 76-årsåldern, sade omsorgsminister Risikko.
   PIO:s pensionärsparlament hölls i år den 2 oktober i Ömsesidiga försäkringsbolaget Eteras utrymmen i Helsingfors. På plats var bland annat ca 80 representanter för de sex mest betydande pensionärsorganisationerna.

Tilläggsuppgifter:
Hilkka Häkkilä, PIO rfs ordförande år 2007
Eläkkeensaajien Keskusliittos ordförande
Tfn 0400 464 587

Ulf Wahlström

ANNONSER