Ge pensionärerna förhandlingsrätt

25.04.2007 kl. 00:00
Pensionärsorganisationerna bör ges förhandlingsrätt i pensionärspolitiska frågor. En av regeringsprogrammets centrala principer är att medborgarna garanteras rätt att påverka, medverka i och vara delaktiga av beslutsfattandet. Detta får inte förbli en tom fras, säger Svenska pensionärsförbundet i ett uttalande från vårmötet i Björneborg den 25 april.

Svenska pensionärsförbundet uttalar sin tillfredsställelse över att svenska folkpartiet genast efter riksdagsvalet inbjöd förbundet att skriftligt framföra förslag till pensionärspolitiska åtgärder i regeringsprogrammet och under regeringsförhandlingarna kallade förbundets representanter att höras som sakkunniga. Regeringsprogrammet upptar flera av de centrala frågor som förbundet framförde. Detta gäller såväl ekonomi som vård och trygghet. Här vill förbundet främst hänvisa till ekonomiska frågor.

Regeringen beaktar i högre grad än den förra regeringen pensionärernas situation. Särskilt fäster man sig vid att regeringen vill före utgången av år 2009 utarbeta en modell som bättre än för närvarande tryggar utkomsten för de pensionärer som har de allra minsta pensionerna. Regeringen vill också justera pensionärernas beskattning så att den inte på någon inkomstnivå är högre än löntagarnas skatt. Positivt är det givetvis att folkpensionen höjs redan från nästa års början.

Regeringen har inte dristat sig att utreda verkningarna av det brutna indexet. Det kan inte vara så att man på politiskt håll alltjämt är orubbligt övertygad om systemets förträfflighet och rättvisa utfall. Pensionärsorganisationerna kommer att allt kraftigare kräva att frågan om pensionärernas köpkraft skall utredas sakligt och objektivt.

Pensionärsorganisationerna bör ges förhandlingsrätt i pensionärspolitiska frågor. En av regeringsprogrammets centrala principer är att medborgarna garanteras rätt att påverka, medverka i och vara delaktiga av beslutsfattandet. Detta får inte förbli en tom fras.

Samuel Lindgrén
förbundsordförande

Veronica Fellman
verksamhetsledare

Ulf Wahlström

ANNONSER