Höj de lägsta pensionerna!

16.04.2009 kl. 00:00
Svenska pensionärsförbundets vårmöte den 15 april beslöt kräva att de lägsta pensionerna höjs, att folkpensionsindex ska vara lika stort som indexet för arbetspension och att pensionsinkomstavdraget successivt höjs till minst 10 000 euro.

De lägsta pensionerna är alltför små! Folkpensionerna måste bli högre för att finländska pensionärer inte ska behöva lida nöd och månatligen ställa sig vid socialluckan. Europeiska unionen har satt en gräns för fattigdom på 750 euro för Finland. Den högsta folkpensionen är för 2009 totalt 584,13 euro om pensionären är ensamstående och 518,12 euro om pensionären är gift eller sambo. Det är en skillnad på litet över 230 euro. Det är svårt att med en sådan pension klara sina dagliga utgifter i Finland. Pensionärerna har under sitt aktiva liv byggt upp vårt välfärdssamhälle. I enlighet med nordiskt välfärdstänkande bör samhället nu höja de lägsta pensionerna.

Folkpensionsindex borde vara lika stort som arbetspensionsindex. Eftersom de årliga höjningarna av pensionerna görs i procent, ökar skillnaderna mellan pensionärerna för varje år. De som får folkpension och har de lägsta pensionerna, missgynnas dessutom av att indexförhöjningarna för dem är lägre än för dem med arbetspension. Ojämlikheten ökar alltså av två orsaker varje år om inte det orättvisa systemet förändras.

Höjningen av de lägsta pensionerna skulle ha en god stimulerande effekt på vår ekonomi, eftersom en höjning närmast totalt skulle användas till ökad inhemsk konsumtion.

Skatterna på pensioner utöver pensionsinkomstavdraget är hög. Pensionsavdraget borde därför successivt höjas till minst 10 000 euro årliga inkomster. Cirka 43 procent av alla pensionärer får mindre än 10 000 euro i pension per år.

För närmare information kontakta verksamhetsledare Veronica Fellman, tel. 050-4097489, e-post veronica.fellman@spfpension.fi.

Ulf Wahlström

ANNONSER