Information till äldre i kommunerna

08.11.2006 kl. 00:00
SPF:s höstmöte den 8 november kräver i ett uttalande att kommunerna utser rådgivare för pensionärerna.

Äldre personer har ofta svårt att tillägna sig de reformer som är avsedda för dem. Kommunerna ska enligt stipulerandet om informationsskyldighet hos myndigheter även aktivt bidra till att delge äldre personer information. Detta behov accentueras i och med kommun- och servicestrukturreformen. Kommunerna borde se till att det finns tillräckligt med resurser för att ge äldre invånare information även på svenska. Dessutom har många gamla människor svårt att fylla i blanketter och veta vilka förmåner som gäller dem. Kommunerna bör aktivt informera sina invånare om förmåner och rättigheter. Äldre personer kan ha svårt att tillägna sig text och därför behövs handledare som kan bistå dem. Det är dessutom viktigt att blanketter och broschyrer finns tillgängliga på svenska i kommunernas och myndigheternas kundtjänstlokaliteter.
   Svenska pensionärsförbundet r.f. kräver att kommunerna avdelar resurser för och utser pensionärssrådgivare.

För närmare information kontakta:
Veronica Fellman, verksamhetsledare
tel. 050-4097489, e-post veronica.fellman@spfpension.fi

Ulf Wahlström

ANNONSER