Justera det brutna indexet

26.03.2008 kl. 00:00
Pensionerna släpar fortfarande efter den allmänna ekonomiska utvecklingen. Enligt regeringsprogrammet ska konsumtionskorgen ses över. Pensionärerna kräver en justering av det brutna indexet och en översyn av konsumtionskorgen.
Bland annat detta påpekade Svenska pensionärsförbundet när en grupp styrelsemedlemmar diskuterade pensionärsfrågor med svenska riksdagsgruppen den 26 mars i riksdagshuset.

Svenska pensionärsförbundets promemoria till mötet med svenska riksdagsgruppen 26.3.2008

1. Pensionärernas ekonomi

Pensionerna släpar fortfarande efter den allmänna ekonomiska utvecklingen. Enligt regeringsprogrammet ska konsumtionskorgen ses över. Pensionärerna kräver en justering av det brutna indexet och en översyn av konsumtionskorgen.

— Pensionärerna vill ha förhandlingsrätt i de frågor som gäller dem.

— Beskattningen är orättvis, till exempel ingår pensionsförsäkringsavgiften i uträkningen av jämförelsen mellan löntagarnas och pensionärernas beskattning. Detta ska rättas till och nya jämförelser göras.
 
— Arbets- och folkpensionerna har under många år släpat efter i realvärdeökning om man jämför med inflationen.
 
2. Kommun- och servicestrukturreformen

Kommun- och servicestrukturreformen strävar efter en effektivare kommunal ekonomi. Kommunerna måste göra långsiktiga planer för äldreboende och äldreomsorg också på svenska. Finland behöver en lag om äldreomsorg.

Ett nationellt äldrefullmäktige ska grundas snarast möjligt. De äldre ska höras i fråga om hållbar utveckling i samhället.

3. Kommunalvalet den 26 oktober 2008

Alternativa former av äldreboende ska erbjudas varje äldre person under livstiden. Närståendevården och hemvården samt hemsjukvården bör stödas kontinuerligt för dem som önskar bo hemma. Tillsynen måste finnas hos kommunen.

Adekvat information i enlighet med stadgandena om informationsskyldighet måste ges till de äldre.

Pensionärernas fysiska och psykiska omgivning ska vara trygg genom en välplanerad infrastruktur.

4. Trådlös telefonförbindelse

Många personer med en fast trådtelefon har fått ett meddelande om att de fasta telefonerna ska ersättas med trådlösa telefonförbindelser. I glesbygderna är de trådlösa förbindelserna inte väl utbyggda.

Vissa utrustningar, såsom brand- och tjuvlarm, fungerar bäst med trådtelefon. Den trådlösa tekniken meddelar inte om brister i i kommunikationen, vilket trådförbindelserna gör.

Vad händer med äldre som inte kan ansluta sig till ett trådlöst nät?

På styrelsen vägnar
Samuel Lindgrén
förbundsordförande
Veronica Fellman
verksamhetsledare

Ulf Wahlström

ANNONSER