Mer konkreta åtgärder för pensionärernas köpkraft

07.11.2007 kl. 00:00
Pensionärernas köpkraft får inte ytterligare urholkas, säger SPF i ett uttalande från sitt höstmöte den 7 november.

Regeringen har den 14 juni 2007 tillsatt en reformkommitté för social garanti. Kommittén kommer att gå igenom de viktigaste lagarna och kriterierna för sociala frågor, inklusive utkomst och välfärd, för den finländska befolkningen. Pensionärernas köpkraft har försvagats till följd av att arbetspensionsindex alltsedan 1996 varit mycket lågt och pensionärernas inkomstutveckling har därför inte hållit jämna steg med den övriga befolkningens.

Indexet på pensionerna har emellanåt varit lägre än inflationen, till exempel år 2005 var arbetspensionsindexet endast 0,93 procent. Index för 2007 och 2008 är något bättre än tidigare, men kompenserar inte de tidigare årens låga index.

Arbetspensionsindex, som för innevarande år är 2,21 procent, har för år 2008 fastställts till 2,39 procent. Arbetspensionsindexet borde framdeles vara sådant att pensionärernas köpkraft inte ytterligare urholkas. Prisförhöjningen på energi, hyror och kommunala avgifter kan sannolikt överstiga nästa års höjning av pensionerna.

I regeringsprogrammet finns en hänvisning om att konsumtionskorgen, som ligger som grund för arbetspensionsindex, ska ses över. I den kommitté som tillsatts ska pensionärerna vara representerade. Svenska pensionärsförbundet yrkar därför på att kommittén så fort som möjligt börjar analysera pensionärernas verkliga situation och förbundet kräver att bli hört.

Svenska pensionärsförbundet r.f.

För närmare information kontakta: Veronica Fellman, verksamhetsledare, tel. 050-4097489, e-post veronica.fellman@spfpension.fi

Ulf Wahlström

ANNONSER