Pensionärerna är samhällets dolda resurs

03.11.2009 kl. 00:00
Pensionärerna är en resurs i samhället och utan de äldres insats skulle inte samhället rulla lika smidigt. I ett uttalande som Svenska pensionärsförbundet godkände vid sitt höstmöte den 3 november vill man höja frivilligarbetets status.

Pensionärerna är en resurs i samhället, både fysiskt och psykiskt. Psykiskt bär de på levnadsvisdom, erfarenhet och överlevnadsstrategier, vilka är viktiga för interaktionen med det övriga samhället. Fysiskt ställer seniorerna upp med att sköta barn och barnbarn, hjälpa till med byggande, sköta närstående, vara mentorer, lärare och mycket mer. De äldre som resurs i samhället är dold: Seniorerna ställer upp på andras villkor mer än på egna villkor, vanligen på egen tid och utan ersättning. Utan de äldres insats skulle inte samhället rulla lika smidigt.

I Europa diskuteras nu att insatserna inom den frivilliga sektorn skulle synas i samhället genom ett tillägg till variablerna inom bruttonationalprodukten BNP eller ett komplement därtill. Svenska pensionärsförbundet välkomnar varmt detta förändringsförslag, som skulle innebära att även frivilligarbete skulle synas i samhället. Det skulle höja status på frivilligarbetet och på dem som utför detta arbete.

Det är viktigt att samhället har ett fungerande och flexibelt system också på svenska för boende, utbildning, social-, hälso- och sjukvård för seniorerna och för alla åldersgrupper. Enligt undersökningarna framhävs hos de äldre de kognitiva kunskaperna, objektivitet och subjektivitet, personligheten, förmåga att sköta människorelationer, manuella färdigheter och motivation. Det innovativa tänkandet dör aldrig, utan mänskan är mottaglig för bildning och utbildning så länge hon lever och är frisk.

Svenska pensionärsförbundets höstmöte 3.11.2009

För närmare information kontakta verksamhetsledare Veronica Fellman, tel. 050-4097489, e-post veronica.fellman@spfpension.fi

Ulf Wahlström

ANNONSER