Personer med bara folkpension lever under EU:S fattigdomsgräns

14.09.2007 kl. 00:00
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO påminde riksdagsgruppernas ordförande om att en finländsk pensionär som kämpar sig fram med bara folkpension, trots nivåkorrigeringen fortfarande lever på en inkomst som rejält understiger den av EU fastställda fattigdomsgränsen.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO r.f. träffade riksdagsgruppernas ordförande
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO r.f, de sex centralaste pensionärsorganisationernas sammanslutning i vårt land, träffade onsdagen den 12 september riksdagsgruppernas ordförande. PIO påminde gruppordförandena om att en finländsk pensionär som kämpar sig fram med bara folkpension, trots nivåkorrigeringen fortfarande lever på en inkomst som rejält understiger den av EU fastställda fattigdomsgränsen.
   PIO r.f. anser att fortsatta nivåförhöjningar av folkpensionen absolut bör vidtas enligt en snabb tidtabell. Samtidigt bör gränsen för skattefri pensionsinkomst höjas. Framdeles bör sådana skattelösningar förverkligas som leder till en jämlik beskattning av pensionsinkomsten i relation till löneinkomsten, framhåller PIO r.f. 

Nya utgiftsbelopp beskär inverkan av en positiv utveckling
Representanterna för PIO r.f. gav den nuvarande regeringen också beröm för att både en nivåförhöjning av folkpensionen och en korrigering av pensionärernas orättvisa beskattning ingår i propositionen till statsbudget för år 2008.
   Trots detta uttryckte PIO r.f. allvarlig oro över att pensionärstagarnas köpkraft försämras av en redan fastställd energiskattehöjning, en planerad höjning av social- och hälsovårdens avgifter samt av en hastigt ökande inflation. 
   PIO r.f. föreslog att man avstår från planerna att höja serviceavgifterna för hälso- och sjukvård samt att läkemedlens självrisksandelar sänks. Så skulle de pensionärers situation tryggas som har låga inkomster samt använder mycket läkemedel och hälso- och sjukvårdsservice.

Beredning av lag om äldreomsorg bör inledas snabbt
På sin agenda har PIO också att beredningen av en lag om äldreomsorg snabbt bör komma i gång. Med denna lag skulle en äldreservice av tillräckligt god kvalitet säkras för alla äldre i deras olika livssituationer. I en och samma lag bör ansvaret för servicens ordnande klarläggas samt tillräckliga resurser och en tillräcklig vårdpersonal för servicen säkras.
   PIO r.f. anser att utbetalningen av stödet till närståendevård så snart som möjligt skall överföras till FPA. Så skulle närståendevårdarna som bor i olika delar av landet bli jämställda sinsemellan. Kommunerna förpliktas också att omhänderha stödtjänsterna till nämnda närståendevårdare. Vårdledighetssystemet bör utvecklas så att koordineringen av arbete och närståendevård blir mer flexibelt än för närvarande.

Tilläggsuppgifter: 
Hilkka Häkkilä, ordförande för PIO r.f. år 2007. Tfn 0400-464 587

Ulf Wahlström

ANNONSER