PIO: Uppfyll vallöftena

30.03.2007 kl. 00:00
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att den nya regeringen uppfyller vallöftena som partierna gav inför riksdagsvalet.

Under den kommande regeringsperioden växer antalet pensionstagare i Finland till nästan 1,6 miljoner. Landets mest betydelsefulla pensionärsorganisationer — Eläkeliitto, Eläkesaajien Keskusliitto, Eläkeläiset, Kansalliset seniorit, Kristillinen Eläkeliitto och Svenska pensionärsförbundet — har grundat intresseorganisationen. PIO beslutade i dag enhälligt att fortsätta på sin inslagna stränga intressebevakningslinje och kräver att landets nya regering uppfyller vallöftena som partierna gav inför riksdagsvalet.

Köpkraften och välfärdstjänsterna skall säkras
Folkpensionsnivån måste höjas kontinuerligt, eftersom majoriteten folkpensionärer lever under den beräkningsmässiga fattigdomsgränsen. Pensionernas indexstruktur måste också justeras med det snaraste till en nivå som inte hotar utvecklingen av pensionstagarens köpkraft.

Ålderstigna personer skall säkras tjänster av hög kvalitet oberoende av boningsort. Närståendevårdarnas ställning skall förbättras.

Beskattningen skall rättas till
Pensionsinkomstens orättvisa beskattning skall korrigeras selektivt. PIO anser att det inte finns några som helst grunder till att pensionsinkomsten beskattas strängare än en motsvarande löneinkomst. De små pensionernas skattefrihet skall bibehållas.

PIO betonar att det för närvarande saknas ett ålderspolitiskt program för samhället som helhet. Ett sådant program skall startas och tillräckliga resurser för det skall säkras. Pensionärsorganisationernas verksamhetsförutsättningar skall även i fortsättningen säkras och främjas i enlighet med av regeringen fattat principbeslut per 8.3.2007.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
Hilkka Häkkilä
ordförande

Ulf Wahlström

ANNONSER