Rättvis beskattning

31.10.2006 kl. 00:00
Svenska pensionärsförbundets österbottniska distrikt kräver att beskattningen av pensionärer och löntagare skall vara lika, vilket måste beaktas i nästa regeringsprogram, säger distriktets höstmöte den 31 oktober i ett uttalande.

En stor del av pensionärerna med arbetspensioner har under flera års tid betalat högre skatt än löntagarna. Skattebetalarnas centralförbund har räknat ut att inom intervallet 13 000 – 36 000 euro årlig inkomst för 2006 betalar pensionärerna 0,1-2,9 procentenheter högre skatt än löntagarna. Det här är inte rättvist och missförhållandena måste rättas till.
   Skattebetalarnas centralförbund har utvecklat en modell, enligt vilken den ojämlika beskattningen i detta intervall ska rättas till för pensionärernas bästa. De föreslår ett avdrag, som beviljas när de årliga pensionsinkomsterna överstiger 12 000 euro och blir maximalt vid 17 000 euro (då avdraget är 500 euro). Sedan minskar avdraget successivt så att pensionärer med pension över 20 000 euro kan utnyttja avdraget och få en jämlik beskattning jämfört med löntagare. Avdraget sker från statsbeskattningen. Skattejusteringen berör totalt över en halv miljon pensionärer i Finland. Inverkan på statsbudgeten till följd av denna ändring väntas bli på årsnivå cirka 160 miljoner euro.
   Svenska pensionärsförbundets österbottniska distrikt kräver att beskattningen av pensionärer och löntagare skall vara lika, vilket måste beaktas i nästa regeringsprogram.

Ulf Wahlström

ANNONSER