Satsa mera på kvalitet i vården

12.09.2009 kl. 00:00
Vid upphandling av köptjänsterna har kommunerna främst fokuserat på tjänstens eller produktens pris och för litet på kvalitet. Genom ökade köptjänster understryker förbundet behovet av tillförlitliga mått på kvaliteten i vården. Kvalitetsmätarna ska kunna utvecklas, säger Svenska pensionärsförbundets styrelse i ett uttalande.

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio beställde en utredning av dygnet runt-vården av åldringar och övervakningen av äldrevården. Hon tog emot utredningen den 8 september 2009. Utredningen baserar sig på det verkliga skeendet i åldringsvården i dagens Finland. Svenska pensionärsförbundet önskar ta fram vissa frågor om utredningen.
   Förbundet önskar tacka vårdpersonalen för det svåra arbete den gör. Personalen är yrkeskunnig och har känsla för medmänniskan. Personalen är värd allt stöd och äkta erkänsla.
   På de flesta håll sköts åldringar som de ska etiskt. I Finland ska inte någon åldring känna att vården är illa fungerande. Förbundets föreningar och kommunernas äldreråd ska följa med åldringsvården regionalt och lokalt, och förbundet önskar att föreningarna och äldreråden rapporterar om missförhållanden.
   Vid upphandling av köptjänsterna har kommunerna främst fokuserat på tjänstens eller produktens pris och för litet på kvalitet. Genom ökade köptjänster understryker förbundet behovet av tillförlitliga mått på kvaliteten i vården. Kvalitetsmätarna ska kunna utvecklas.
   Samhällets civilisationsnivå mäts enligt hur de äldre sköts. Människan ska få åldras med bevarat människovärde och berättigad värdighet.

För närmare information
kontakta verksamhetsledare Veronica Fellman, tel. 020-7288812 eller e-post veronica.fellman@spfpension.fi.

Ulf Wahlström

ANNONSER