SPF vädjade om trygghet och säkerhet

20.10.2007 kl. 00:00
Svenska pensionärsförbundet och många av dess medlemsföreningar vände sig till riksdagsledamöter och lokala myndigheter med en vädjan om trygghet och säkerhet för äldre. Förbundet höll sin årliga aktivitetsdag den 20 september.

Svenska pensionärsförbundet rf
Den 20 september 2007

VÄDJAN OM TRYGGHET OCH SÄKERHET

Äldre skall kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende.
FN:s "Principer för äldre människor", resolution 46/1991


I synnerhet för en äldre mänska är det viktigt att den fysiska omgivningen känns trygg. Hon ska kunna ha kontroll över sin situation och klara sig i sin egen fysiska miljö så långt och så länge som hon önskar. Hon ska kunna vara säker på att samhället snabbt och effektivt kommer till hjälp, när det krävs.

Offentliga platser ska vara tillgängliga och trygga. Polisbevakningen måste förbättras vid platser som är särskilt utsatta för brottslighet. I samhällsplaneringen bör man minimera riskerna för äldre personer, i synnerhet de som har svårt att röra sig, att ta sig fram på gator och vägar. Äldre mänskor ska ha rätt till sittplats i bussar, tåg, metrovagnar och spårvagnar.

Brand- och räddningsväsendet ska kunna komma fram utan hinder var och när som helst. Synliga lokaliseringsskyltar med tillräckligt stor text måste finnas på allmänna ställen.

Hjälputrustning ska finnas till hands. Möjligheterna att hyra individuell utrustning från hälsostationer, såsom rollatorer, hörapparater och käppar ska utökas. Alla byråkratiska hinder att installera hissar i flervåningshus måste undanröjas. Staten och kommunerna bör öka sitt stöd till inrättandet av hissar. Alla allmänna och offentliga platser ska göras lättillgängliga med ramper och hissar.

Svenska pensionärsförbundet r.f. kräver följande åtgärder:

  • De äldre ska höras i samhällsplaneringen
  • Resurserna för brand- och räddningsväsendet bör ökas
  • Viktiga funktioner får inte centraliseras så att befolkningens rätt till trygghet på jämlika grunder äventyras
  • Anslagen för hjälputrustning, tolkar och stödpersoner ska ökas
  • Den svenska servicen till gamla och hjälpbehövande ska alltid garanteras

För mera information kontakta verksamhetsledare Veronica Fellman, tel. 050-4097489, e-post veronica.fellman@spfpension.fi.

Ulf Wahlström

ANNONSER