Skattehöjningar får inte drabba pensionärerna

04.04.2012 kl. 16:42
SPF Österbottens vårmöte i Vasa förutsätter att de skattehöjningar, som ingår i det ramavtal regeringen kom överens om i slutet av mars, inte drabbar pensionärerna hårdare än andra befolkningsgrupper.

SPF Österbottens vårmöte i Vasa förutsätter att de skattehöjningar, som ingår i det ramavtal regeringen kom överens om i slutet av mars, inte drabbar pensionärerna hårdare än andra befolkningsgrupper.

Vårmötet förutsätter också att de pensionärer, som har de lägsta pensionerna, bör kompenseras i motsvarande grad för den omsättningsskattehöjning som även kommer att drabba mat och mediciner och som påverkar dessa pensionärers köpkraft på ett negativt sätt.

Om regeringen sänker kommunernas statsandelar bör det ges garantier för att detta inte drabbar hälso- och åldringsvården som redan i många kommuner är underdimensionerad.

Ulf Wahlström

ANNONSER