Äldreråden föreslås bli kvalitetsövervakare

14.05.2010 kl. 21:05
Pensionärsförbundens intresseorganisation uppmanar äldreråden att kontinuerligt av de kommunala myndigheterna begära uppgifter om hur kvalitetskriterierna följs inom äldreomsorgen.

De kommunala äldreråden uppmanas aktivera sig som övervakare av vårdkvaliteten inom äldreomsorgen. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf har skickat ett brev om saken till landets alla äldreråd samt till social- och hälsovårdsnämnderna i de kommunerna som ännu inte har något sådant råd.
   Bakgrunden till brevet är den oro man på pensionärshåll känner med anledning av de många brister som på senare tid konstaterats inom äldreomsorgen och som även orsakat larmrapporter i massmedierna. PIO klandrar i och för sig inte de normer och direktiv som utfärdats beträffande vårdkvaliteten, men påpekar att de inte alltid tillämpas på ett sätt som garanterar åldringarna den kvalitet, värdighet och integritet som de och deras anhöriga har rätt att vänta sig av ett nordiskt välfärdssamhälle.
   Äldreråden har ju tillsatts för att bevaka den äldre befolkningens intressen inom kommunerna och därmed för att stärka den kommunala demokratin. De är för närvarande närmast rådgivande organ, de saknar än så länge lagstadgade uppgifter. Deras möjligheter att göra en betydelsefull insats är därmed helt beroende av deras egen aktivitet och förmåga att ta initiativ.

Pensionärsförbundens intresseorganisation uppmanar nu äldreråden att kontinuerligt av de kommunala myndigheterna begära uppgifter om hur kvalitetskriterierna följs inom äldreomsorgen. Om försummelser eller brister uppdagas bör äldreråden omedelbart reagera och informera alla berörda parter om saken, även de statliga myndigheter som ansvarar för övervakningen. De viktigaste normerna gäller enligt PIO:s uppfattning personalstyrkan i förhållande till antalet patienter, medicineringen och särskilt risken för övermedicinering, patientterapin samt konsekvenserna för vården i de situationer då vårdorganisatören byts ut.
   Pensionärsförbunens intresseorganisation PIO rf har på senare tid också annars efterlyst bättre kvalitetsövervakning inom äldreomsorgen. Organisationen har bland annat haft kontakt med omsorgsminister Paula Risikko samt social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä i dessa frågor. Trots att det är kommunerna som har det operativa ansvaret för äldreomsorgen är det fortfarande statsmaktens sak att se till att vården håller en hög kvalitet och att den ges på ett jämlikt sätt över hela landet.

För närmare information kontakta Pensionärsförbundens intresseorganisations ordförande Ole Norrback, tel. 020-7288815, ole.norrback@spfpension.fi eller sekreterare Veronica Fellman, tel. 020-7288812, veronica.fellman@spfpension.fi.

Ulf Wahlström

ANNONSER