PIO:s yrkande överlämnat till riksdagen

27.09.2013 kl. 00:57
24.9.2013 uppvaktade Pensionärsförbundens intresse­organisation PIO riksdagspartiernas representanter med sex viktiga punkter i statsbudgeten för 2014.
På plats i riksdagen för att ta emot PIO:s yrkande var riksdagsledamöterna (fr. v.) Jouko Jääskeläinen (Kristliga), Christina Gestrin (SFP),  Osmo Soininvaara (Grön), Inkeri Kerttula (Centern),  Jari Lindström (Sannfinl.),  Jouni Backman (Soc. dem.) och Sari Sarkomaa (Saml.). PIO representerades av PIO:s sekreterare Jukka Salminen (verksamhetsledare för Eläkeliitto), Tapani Mörttinen (ordförande för Kansallinen senioriliitto), PIO:s ordförande Hannes Manninen (ordförande för Eläkeliitto), Kalevi Kivistö (ordförande för  Eläkeläiset), Matti Hellsten (ordförande för Pensionstagarnas Centralförbund), Ensio Koitto (ordförande för Kristillinen Eläkeliitto) och Veronica Fellman (verksamhetsledare för Svenska pensionärsförbundet).

24.9.2013 uppvaktade Pensionärsförbundens intresse­organisation PIO riksdagspartiernas representanter med sex viktiga punkter i statsbudgeten för 2014:

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre eller äldreomsorgslagen, som trädde i kraft i början av juli, och kvalitetsrekommendationerna, som har äldreomsorgslagen som grund, har ett åldersvänligt samhälle som mål. I dessa författningar uppskattas den åldrande befolkningen. Äldre kan delta och inverka på beslut i sin livs- och boendemiljö och på val och kvalitet av service, och på att tjänsterna fungerar och är tillgängliga enligt sina individuella behov. Äldre­omsorgslagen skapar goda målsättningar för utveckling, om samhällets och de äldre personernas krafter räcker för att förverkliga det.

1. Höjning av förmåner som är bundna vid folkpensionsindexet
PIO anser det som positivt, att förmåner som är bundna vid folkpensionsindexet höjs till sitt fulla belopp och att 0,7 procent inte dras av från indexjusteringen för 2014, till skillnad från tidigare beslut.

2. Garanti av pensionärernas utkomst och skattehöjningar
Budgetförslaget innehåller höjningar i skatterna på både elektricitet och bränsle. Enligt undersökningar är deras relativa inverkan störst i synnerhet på personer med små pensioner. Löntagarnas ställning underlättas genom en höjning av övre gränsen på arbetsinkomst- och grundavdraget med 30 euro. Därför föreslås att pensionsinkomstavdraget höjs med 30 euro.

3. Rundradioskatten uppbärs inte av personer som har lägre inkomst än garantiskatt
PIOs mål är att Rundradioskatten (yle-skatten) avlägsnas från dem som får en inkomst som motsvarar högst garantipensionen. I den offentliga debatten har framförts kritik mot en höjning av avkastningen på Rund­radioskatten. PIO föreslår att de förluster som pensionärer och löntagare med mindre inkomster åsamkas på grund av höjningen av bränsle- och energiskatt genom att Rundradioskatten på en gång eller gradvis avlägsnas från dem som har en inkomst på högst garantipensionen.

4. Närservice bör beaktas i strukturreformen
Regeringen bereder för närvarande innehållet i reformen av social- och hälsovårdslagstiftningen. PIO bekymrar sig över framtiden för närservicen. Enligt vår undersökning har 40 procent av befolkningen upplevt att närservicen har försämrats i de genomförda kommunsammanslagningarna. PIO före­slår att närservicen och tjänster vid kommun- och social- och hälsovårdsreformerna tryggas under alla omständigheter även för de invånare som inte har beredskap att använda datorer. Samtidigt förutsätter vi att de offentliga lokalerna öppnas för medborgarorganisationerna.

5. Förnyande av upphandling av social- och hälsovårdstjänster
I samband med utvärderingen av den pågående upphandlingslagen ska man eftersträva klara kriterier för hur olika kvalitets- eller övriga specialfaktorer kan beaktas i synnerhet vid konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster. Under de senaste åren har den tredje sektorn förlorat sin konkurrensställning bland annat till följd av virtuella offerter. Vi föreslår att upphandlingslagen utvärderas på ovan nämnda sätt och att man i det sammanhanget allvarligt överväger de virtuella offerternas godtagbarhet.

6. Avkastningen från Penning­automatföreningen RAY ska ograverad stöda social- och hälsovårds­organisationer
Avkastningen från Penningautomatföreningen RAY är enligt lag avsedd för allmännyttigt arbete i organisationerna för främjande av hälsa och välmående. Detta behjärtansvärda ändamål förverkligas av de finländska social- och hälsovårdsorganisationerna. PIO förutsätter att avkastningen från Penningautomatföreningen RAY ograverad används till att främja medborgarnas hälsa och välmående på social- och hälsoorganisationernas försorg.
Slutligen vill PIO poängtera att i synnerhet under ekonomiskt svåra tider ska samhället under alla omständigheter ta ansvar för dem som befinner sig i den allra sämsta situationen.


Veronica Fellman

ANNONSER