Pensionärsförbundet diskuterade biljettpriser med VR

07.03.2016 kl. 19:09
Med anledning av att VR har förändrat sin policy för resenärernas biljetter vill Svenska pensionärsförbundet framföra följande: 

1.    Pensionärsrabatten har blivit mindre och det har blivit svårare att se hur den beräknas. Bussbiljetterna är ofta fortfarande billigare och förändringen kan medföra att pensionärerna i högre grad övergår till att använda buss. En högre pensionärsrabatt kunde ge VR flera resande pensionärer.
2.    En stor del av pensionärerna har ingen dator. Av landets invånare är cirka en halv miljon 75 år eller äldre. Av dem har tre fjärdedelar ingen nätanslutning. De kan alltså inte tillgodogöra sig de förmåner VR erbjuder. Har VR planer på att genom särskild information och reklam nå de pensionärer, som inte har nätanslutning ?
3.    Antalet passagerare varierar under dygnet och tågturerna utanför den sk rusningstiden har säkert ett färre antal passagerare. Pensionärerna är flexibla när det gäller restider. VR vill säkert fylla tågen så långt det bara är möjligt. Kan VR tänka sig att erbjuda pensionärerna speciella förmåner på turer, som vanligen har ett färre antal passagerare?
4.    Många pensionärer är flitiga resenärer och information och reklam i Svenska pensionärsförbundets tidning når drygt 30000 pensionärer. I förbundet är vi beredda till samarbete.

Se utlåtandet i sin helhet.

Markus West

ANNONSER