PIO om understöd för bostadsreparation

01.06.2016 kl. 16:10
Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, har avgett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om understöd för reparation av bostadshus och bostäder. I sitt utlåtande motsätter sig PIO regeringens förslag om att höja åldersgränsen för att erhålla reparationsbidrag från nuvarande 65 år till 70 år. PIO understöder förslaget om att höja bidragsnivån till 70 procent. Det möjliggör mera krävande reparationer än vad som i dag är möjligt

.Utlåtandet enbart på finska.

Markus West

ANNONSER