PIO om trafiksäkerhetsavgift

01.06.2016 kl. 16:17
Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, har gett ett utlåtande om statsrådets förslag till lag om en trafiksäkerhetsavgift. Lagen innebär ändringar i hur trafiksäkerhetsavgiften tas ut och hur intäkterna från avgiften används i trafiksäkerhetsarbetet. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. PIO betonar att man i det framtida arbetet med trafiksäkerhet i större utsträckning bör beakta de utmaningar en åldrande befolkning innebär.

Utlåtandet finns enbart på finska.

Markus West

ANNONSER