PIO om samservice inom förvaltningen

01.06.2016 kl. 16:21
Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, har gett ett utlåtande till Riksdagen om förslaget till Lag om samservice inom den offentliga förvaltningen. Syftet med denna lag är att förbättra tillgången till kundservice inom den offentliga förvaltningen och göra verksamheten effektivare.

Denna lag tillämpas när biträdande kundservicefunktioner som ankommer på statliga myndigheter, kommunala myndigheter och Folkpensionsanstalten ordnas och sköts genom samarbete mellan myndigheter.

PIO understryker i sitt utlåtande att när digitaliseringen av den offentliga förvaltningen påskyndas bör man samtidigt fästa uppmärksamhet vid den äldre befolkningens behov av att upprätthålla och förbättra sitt digitala kunnande.

Utlåtandet finns enbart på finska.

Markus West

ANNONSER