SPF:s utlåtande om tillämpningen av språklagen

06.06.2016 kl. 12:42
Svenska pensionärsförbundet har med stigande oro följt med planerna inom social - och hälsovårdsreformen. Om ansvaret för äldreomsorgen överförs till landskapen finns det risk för att de äldres service på modersmålet  glöms bort, vilket i sin tur kan betyda stora problem i för landets svenskspråkiga seniorer.

Läs Svenska pensionärsförbundets utlåtande i sin helhet här.

Christel von Martens

ANNONSER