PIO:s utlåtande om äldreomsorgslagen

05.10.2016 kl. 14:53
Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) har lämnat in ett utlåtande med anledning av de förändringar som bereds i äldreomsorgslagen och lagen om socialservice

Den viktigaste kommentaren är att ändringarna görs vid fel tidpunkt. PIO hänvisar till arbetet med århundradets vårdreform (SOTE) och anser att det vore skäl att återkomma till äldreomsorgslagen är dess ställning i vårdreformen klarnar. PIO är rädd för att de ändringar som nu föreslås leder till försämrad service och i förlägningen stigande kostnader på annat håll.

Läs utlåtandet i sin helhet på finska här.

Markus West

ANNONSER