Pensionärsförbundets remissvar om social- och hälsovårdsreformen

16.11.2016 kl. 15:29
Svenska pensionärsförbundet lägger stor vikt vid att rätten till service på svenska  garanteras när social- och hälsovårdsreformen genomförs. I förbundets remissvar till regeringen pekar man på att förslaget om att lämna Vasa centralsjukhus utan omfattande jour äventyrar den svenska servicen i Österbotten. Modersmålets betydelse ökar då en person blir gammal.

I det 13 sidor långa remissvaret ger förbundet social- och hälsovårdsreformen både ris och ros.

Det positiva med reformen är att:

  • Den ger teoretiskt sett en möjlighet att bygga upp en organisation med fungerande integrerade vårdkedjor i och med att organisationsgränsen mellan specialsjukvården och övrig vård i kommunerna faller bort. Den nya organisationen har större möjligheter än de enskilda kommunerna att implementera geriatriskt och rehabiliterande kunnande, vilket leder till ökad kvalitet på servicen.
  • Den nya organisationen ger bättre möjligheter att bygga upp hemtjänst och övrig service eftersom den är oberoende av kommungränser.
  • Möjlighet att byta vårdplats har väsentligt förbättrats under de senaste åren. Problem kan dock fortfarande uppstå på grund av kommungränserna dvs reformen kan eventuellt göra processen smidigare - åtminstone inom det egna landskapet.

Det negativa med reformen är att:

  • Centraliserat beslutsfattande (såväl förtroendevalda som den operativa ledningen) leder till att det kommer att saknas lokalkännedom.
  • Valfriheten innebär att det inte finns garantier för integrerade vårdkedjor. Den enskilda personen förutsätts kunna välja mellan olika privata aktörer och risken är stor att vårdkedjan bryts. Modellen för hur valen kan ske har inte ännu utformats. Vem har helhetsansvaret för äldreomsorgen?
  • Det ökade antalet aktörer överensstämmer definitivt inte med målsättningen för hela reformen utan står i direkt strid med den. De olika aktörerna kommer med stor sannolikhet att i praktiken utveckla olika ICT-system som inte är kompatibla.

 

Läs hela utlåtandet här:

 

 

Markus West

ANNONSER