Uttalande till allsvenska riksdagsgruppen

02.12.2016 kl. 11:08
Svenska pensionärsförbundet uppvaktade fredagen den 2 december den allsvenska riksdagsgruppen (i gruppen ingår svenska- och tvåspråkiga ledamöter från samtliga riksdagspartier) i en rad frågor som är av stor vikt för Finlands svenskspråkiga pensionärsbefolkning.

Svenska pensionärsförbundet tog band annat upp följande frågor:

  • riksdagen bör kräva en noggrann utvärdering av social- och hälsovårdsreformens språkliga konsekvenser innan lagförslaget godkänns.
  • sänkningen av garanti- och folkpensionerna samt höjningen av självriskandelen för vård, mediciner och transporter bör omprövas.
  • pensionärer, som så önskar, bör i fortsättningen också bli betjänade med vanliga brevförsändelser när staten tar i bruk en e-postlåda för myndighetsinformation. Övergångstiden bör göras tillräckligt lång.
  • Läs uttalandet i sin helhet här:
Markus West

ANNONSER