PIO utlåtande om det brutna indexet

03.03.2017 kl. 12:40
Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) vill öka löneindexets tyngd när storleken på arbetspensionerna bestäms. Löneindexets tyngd är i dag 20 procent mot 80 procent för konsumtionsprisindexet.

Folk- och garantipensionerna bör höjas i samma takt som arbetspensionerna, slår PIO fast.

PIO:s ställningstagande ges till Riksdagens social- och hälsovårdsutskott med anledning av behandlingen av medborgarinitiativet om det brutna indexet. I december lämnade Finlands seniorrörelse in ett medborgarinitiativ, undertecknat av 85 000 medborgare, som kräver att arbetspensionerna justeras i enlighet med löneutvecklingen.

Sedan det brutna indexet togs i bruk har lönerna stigit snabbare än arbetspensionerna, vilket upplevs som orättvist bland pensionärerna.

PIO är takorganisation för sex pensionärsorganisationer i Finland, däribland Svenska pensionärsförbundet. De sex medlemsförbunden har tillsammans mer än 300 000 medlemmar.

PIO önskar se en utredning om hur de små och medelstora arbetspensionerna kan beaktas bättre än i dag när pensionerna indexjusteras.

”Vi betonar ändå att förändringar i pensionsindexet inte får riskera finansieringen av våra pensioner och (pensions)systemets ekonomiska hållbarhet. Dessutom bör solidariteten mellan generationerna beaktas i beslutsfattandet”, säger PIO:s styrelse i sitt utlåtande till Riksdagen.

Här kan du läsa utlåtandet i sin helhet (på finska)

Markus West

ANNONSER