Utlåtande till Justitieombudsmannen

02.06.2017 kl. 08:27
Svenska pensionärsförbundet nöjer sig inte med Helsingfors stads svar på förbundets JO-anmälan av bristerna i tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors.
Läs utlåtandet från Pensionärsförbundet i sin helhet här. Läs också svaret från Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk
Markus West

ANNONSER