PIO: Lägg inte ner biljettförsäljningen på lokaltågen

08.06.2017 kl. 14:24
Allt fler tjänster, både offentliga och privata, flyttas till nätet. I regeringsprogrammet är digitaliseringen ett genomgående tema, som beaktas i snart sagt varje spetsprojekt. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf påminner om att långt ifrån alla medborgare har möjlighet att använda informationsteknologin. Anledningarna kan vara hög ålder, funktionshinder eller brist på pengar.

Ett färskt exempel är lokaltågen i huvudstadsregionen. Från och med 19.6 ska resenären ha köpt biljett redan innan hen kliver ombord på tåget.

PIO kräver att det även i fortsättningen ska vara möjligt att köpa biljetterna ombord på lokaltågen. Alla åldringar ska ha jämlika möjligheter få service utan onödigt krångel.

Se hela PIO:s utlåtande (enbart på finska)

 

 

Markus West

ANNONSER