PIO: Höj lägsta nivåerna i socialskyddet

05.10.2017 kl. 10:12
Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO uppvaktade onsdagen den 27 september riksdagsgrupperna för att ge pensionärernas syn på nästa års budgetförslag.
PIO uttryckte sin besvikelse över att statsmakten inte åtgärdar redan gjorda sparbeslut som påverkar indexet och därmed nivån på grundtryggheten.
– Frysningen skär den reala köpkraften och sänker socialskyddets lägsta nivå under kommande år och decennier. Detta betyder en stor och bestående försämring för vårt lands pensionstagare om inte frysningen kompenseras fullt ut i samband med kommande indexjusteringar, konstaterar PIO.
En rad förmåner som ingår i socialskyddet har skurits ner 2016 och 2017. 
PIO:s utlåtande kan läsas i sin helhet på finska här:
Markus West

ANNONSER