Svårt att förverkliga valfrihet inom sociala sektorn

08.03.2017 kl. 11:32
Svenska pensionärsförbundet tror att det blir svårt att tillämpa valfriheten inom den sociala sektorn. Kunderna/klienterna kommer att försättas i olika situationer.

Får man hälsonytta genom en organisatorisk förändring?

- Social- och hälsovårdsreformen kan genomföras med betydligt mindre förvaltning än den föreslagna. Digitaliseringen hjälper säkert, men inte på kort sikt och inte för en stor del av de äldre, säger SPF i utlåtandet.

Pensionärsförbundet anser att en kundplan som grund för en kundsedel är bra, men detta förutsätter en god plan. Konflikt uppkommer lätt mellan kund/klient och tjänsteman.

Läs förbundets utlåtande i sin helhet här:

Markus West

ANNONSER