PIO: Landskapens äldreråd bör ges inflytande

29.11.2017 kl. 08:57
Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO anser att det är  viktigt att de äldreråd som börjar verka i landskapen blir representativa och att de får ett riktigt inflytande.

PIO hoppas att landskapens äldreråd inte utses enligt den politiska fördelningen i landskapets fullmäktige, utan att man istället väljer de personer som pensionärsorganisationerna i landskapets medlemskommuner föreslår.
Det är landskapens plikt att ordna att äldrerådens effektiva och mångsidiga verksamhet ges tillräckliga utrymmen, finansiering och beredande personal, säger PIO i ett utlåtande från organisationens höstmöte.

Läs utlåtandet i sin helhet på finska här:

Markus West

ANNONSER