Valfrihetslagen är otillräcklig

13.12.2017 kl. 09:00
Valfrihetslagen når inte ända fram.  Regeringens avsikt var att minska hälso- och välfärdssklyftorna. Svenska pensionärsförbundets styrelse ger i sitt remissvar till social- och hälsovårdsministeriet lagförslaget om valfrihet i vården underkänt på punkt efter punkt.

Den föreslagna modellen är komplicerad och innehåller många fallgropar. Vi listar några av dem:

Vissa grupper får inte tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. 

Det är orealistiskt att valfriheten skulle öka konkurrensen inom vårdsektorn och göra tjänsterna billigare. 

Risken är stor att det blir dyrare än med nuvarande system. Krymper resurserna förstärks orättvisan.

Serviceutbudet och därmed valfriheten kommer att variera mycket i de olika landsändarna, skriver styrelsen i svaret till social- och hälsovårdsministeriet.

Läs utlåtandet i sin helhet här:

 

Markus West

ANNONSER