Utlåtande om säkert åldrande

09.12.2017 kl. 09:12
"Turvallinen elämä ikääntyneille" (som tyvärr inte finns att tillgå på svenska) som man begär utlåtande om är en uppdatering av programmet Ett säkert liv för de äldre - program för förbättring av säkerheten för äldre som publicerades år 2011.

En uppdatering av programmet efter drygt sex år är helt på sin plats med tanke på hur snabbt antalet äldre ökar, den snabba tekniska utvecklingen, samt de allmänt ökande otrygghetsfaktorerna i samhället.

Läs utlåtandet i sin helhet här:

Markus West

ANNONSER