PIO: Ta tillbaka nedskärningen av folkpensionsindexet

20.02.2018 kl. 15:30
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att de nedskärningar och frysningar som gjordes i folkpensionsindexet år 2017 ska tas tillbaka. På samma gång bör regeringen avstå från den frysning av folkpensionsindexet som planeras för 2019.  Nedskärningarna och frysningarna av folkpensionsindexet har slagit hårt mot pensionärer med små inkomster. Nedskärningarna av indexet har ökat fattigdomen bland de äldre.

Effekterna av nedskärningarna av folkpensionsindexet blev uppenbara i en utredning som SOSTE, Finlands social och hälsa rf, publicerade 14.2.2018. Enligt utredningen skulle till exempel en ensamboende folkpensionär i år ha 18 euro mera i inkomst per månad utan nedskärningarna i indexet. Full folkpension uppgår nu till 628,85 euro per månad. I januari 2018 fanns det 604 000 pensionärer som erhöll folkpension eller arbetspension kompletterad med folkpension.

PIO:s ordförande Eeva Kuuskoski påminner om att frysningen av indexet inte enbart påverkar pensionen, utan också en rad andra förmåner som är viktiga för den äldre befolkningen.

- Nedskärningen av folkpensionsindexet får effekter även för pensionstagarnas bostadsbidrag. Dessutom försvåras pensionärernas möjligheter att klara sin ekonomi av nedskärningarna i ersättningarna för läkemedel och höjningarna av kundavgifterna inom hälsovården, säger Kuuskoski.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf. krävde redan i samband med behandlingen av statens budget i höstas att indexfrysningen inom grundtryggheten skulle dras tillbaka. Även Europeiska rådets kommitté för de sociala rättigheterna har klandrat Finland för att miniminivån på den sociala grundtryggheten är otillräcklig.

PIO:s styrelse sammanträdde i Helsingfors 15.2.2018.

Markus West

ANNONSER