SPF: Det ska gå att tacka nej till digitala tjänster

05.03.2018 kl. 12:25
Svenska pensionärsförbundets styrelse har avgett sitt utlåtande till Finansministeriet om den så kallade AUTA-rapporten. Rapporten innehåller verksamhetsmodeller för hur samhället ska erbjuda äldre personer digitalt stöd.

"Det är viktigt att personer som uttryckligen inte kan eller vill ta del av digital ärendehantering (t.ex. i kontakter med Skatteförvaltningen, FPA och hälsovårdscentralen) inte förpliktigas till det", säger Svenska pensionärsförbundet.

I rapporten talas dessutom enbart om att invandrare riskerar att hamna bakom språkbarriären.

"Samma risk gäller de medborgare som vill ha sina ärenden handlagda på svenska", säger förbundsstyrelsen i sitt utlåtande.

Svenska pensionärsförbundet understryker vikten av att myndigheternas digitala servicekanaler (telefonrådgivning, e-post, chatt och videoförbindelser) byggs på ett sätt så att de betjänar landets svensks- och finskspråkiga invånare på enahanda grunder.

Läs hela utlåtandet från pensionärsförbundet här.

Markus West

ANNONSER