PIO: Alla ska ha rätt till kontanter

05.06.2018 kl. 12:46
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att bankservice och kontanttjänster garanteras i hela landet.

I takt med att bankerna digitaliserat sina tjänster och upphört med kontanthantering på många kontor har vardagen försvårats för många äldre. Det är inte längre en självklarhet att det finns ett bankkontor i alla kommuner.

- I Finland finns det hundratals tusen personer över 60 år som aldrig har använt internet. Dessa har inga som helst möjligheter att sköta sina bankärenden elektroniskt, säger PIO:s ordförande Eeva Kuuskoski.

PIO:S vårmöte den 30 maj förutsätter att ingen medborgare försätts i en ojämlik situation beträffande tillgången till bank- och försäkringstjänster. Finanssektorns aktörer bör ta sitt ansvar för att garantera tillgången till kontanter och banktjänster.

- Om inte bankerna tar sitt ansvar bör landets regering skrida till åtgärder för att komplettera kriterierna för att få bedriva bankverksamhet, säger PIO.

Uttalandet från PIO kom till stånd efter att Lars Christer Johans i Grankulla kontaktat Svenska pensionärsförbundet i saken.

Läs hela pressmeddelandet (på finska)

Markus West

ANNONSER