Pensionärsförbundet: Stöd äldres it-inköp

07.06.2018 kl. 08:57
Svenska pensionärsförbundet föreslår att pensionärer med små pensioner erbjuds den it-teknik (pc, pekdator eller smarttelefon) som behövs för att använda digitala tjänster gratis eller till subventionerat pris.

”Digitalisering av offentliga tjänster” är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt. Regeringens avsikt är att alla medborgare i framtiden skall kunna ta del av samhällets digitala tjänster. I dag är det långt ifrån en självklarhet.

Finansministeriet har i det så kallade AUTA-projektet utvecklat modeller för att hjälpa medborgarna att hitta och använda de digitala tjänster som utvecklats. I projektets slutrapport föreslås en rad stödformer åt dem som inte kan använda digitala tjänster på egen hand.

I rapporten nämns också en stor grupp äldre som inte nås av de planerade åtgärderna. 140 000 personer över 65 år har så låga inkomster att de inte anser sig ha råd att köpa behövlig it-utrustning. För att den gruppen skall kunna ta del av it-tjänster och - stöd, behöver de ekonomiskt stöd vid anskaffning av pc, pekdator eller smarttelefon. Det här har AUTA-projektet inte beaktat i de föreslagna stödformerna.

En pekdator som uppfyller kraven kostar minst ca 250 euro. Om alla 140 000 pensionärer som har låga inkomster skulle utnyttja ett stöd på 250 euro, skulle kostnaden stiga till 35 miljoner euro.

För pensionärer med låga inkomster, en pensionär som tvingas nöja sig med garantipension får 775 euro per månad, är operatörernas nätavgifter (cirka  20-35 euro/månad) en stor ekonomisk börda.

Läs hela utlåtandet här.

Markus West

ANNONSER