PIO om klientavgifter

05.02.2019 kl. 08:54
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf tycker att regeringens förslag till ny lag om klientavgifter inom social- och hälsovården är ett steg framåt.

I regeringens förslag är självrisken fortsättningsvis på samma nivå som idag, det vill säga 683 euro per år, men fler tjänster föreslås omfattas av kostnadstaket.

I fortsättningen ska även tandläkarbesök, tillfällig hemvård och hemsjukvårdens avgifter räknas in under kostnadstaket. Det här är en förbättring, särskilt för de äldre som använder många av de tjänster som omfattas av utvidgningen.

PIO påpekar att lagförslaget ändå är otillräckligt. PIO föreslår att kostnadstaket för social- och hälsovården slås ihop med kostnadstaken för resor och läkemedel.

PIO:s utlåtande kan läsas i sin helhet här. Utlåtandet är skrivet på finska.

Markus West

ANNONSER