PIO:s utlåtande till Finansinspektionen

04.04.2019 kl. 15:27
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO understryker vikten av att de system som bankerna väljer när de ersätter kodtabellerna med nya identifieringslösningar måste vara trygga, billiga och att bankerna måste erbjuda äldre användare tillräckligt stöd vid övergången till nya betalningslösningar.

Läs hela utlåtandet till Finansinspektionen här (enbart på finska):

Markus West

ANNONSER