PIO gillar förslag om stödtjänster

17.06.2019 kl. 11:50
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om ändringen av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

PIO är nöjd med huvuddragen i finansministeriets utformning av lagförslaget, men understryker att de gemensamma stödtjänsterna inte får påföra slutanvändaren nya avgifter.

Vid finansministeriet har det beretts en regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (lagen om gemensamma stödtjänster) och av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (lagen om samservice).

PIO gillar att den nya lagen ger möjlighet att ansöka om återkallande av en fullmakt, annan viljeyttring eller identifieringsverktyg vid ett fysiskt verksamhetsställe. Det senare är särskilt viktigt för de äldre som inte använder e-tjänster.

Läs utlåtandet i sin helhet (endast på finska) här:

Markus West

ANNONSER