Pio stöder förslag om att höja de lägsta pensionerna

22.08.2019 kl. 12:24
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO ser regeringens strävan att minska pensionärernas fattigdom som viktig. Den förhöjning av garantipensionen (50 €) och av folkpensionen (31 €) som utkastet till lagförslag nu propositionerats, underlättar de pensionärers ekonomiska situation, som har de allra lägsta inkomsterna.
Läs utlåtandet i sen helhet här:
Markus West

ANNONSER