PIO: Social- och hälsovårdens avgifter får vara högst 835 euro per år

03.04.2020 kl. 10:57
Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, upprepar sin ståndpunkt om att summan av de enskilda avgiftstaken för hälsovård, mediciner och resor till och från läkare är för höga (i detta nu nästan 1600 euro per år).

Nivån på det sammantagna årliga avgiftstaket borde, enligt PIO, bindas till nivån på garantipensionen som år 2020 är 835 euro per månad.

Avgifter som överstiger sammanlagt 835 euro per år bör vara gratis.

PIO:s utlåtande om lagförslaget för social- och hälsovårdens klientavgifter finns att läsa i sin helhet här (på finska).

I propositionen föreslås det att lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras. Det föreslås att sjukskötares och hälsovårdares mottagningar ska bli avgiftsfria inom primärvården och att det inte längre ska tas ut avgifter av minderåriga klienter för undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik. Det föreslås också att mentalvårdstjänsternas avgiftsfrihet inom primärvården förtydligas och att avgiftsfriheten för undersökning, vård och läkemedel i samband med smittsamma sjukdomar till vissa delar utvidgas.
Det föreslås att avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster. Dessutom ska sådana klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för att kunna betala ingå i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.

Markus West

ANNONSER