PIO kräver snabbt klara direktiv för de äldre

08.05.2020 kl. 08:46
Många äldre har enligt Pensionärsförbundens intresseorganisation upplevt att de på grund av coronarestriktionerna är fångar i sitt eget hem. Karantändirektiven har tagits alltför bokstavligt. Det lönar sig för de seniorer som är aktiva och har god kondition att sköta om sin grundkondition och träffa sina närstående samtidigt som man noggrant håller säkerhetsmarginalerna i minnet.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver av statsmakten snabbt sådana klara direktiv som sporrar de äldre att på ett hälsofrämjande sätt röra på sig, samt om trygga sätt att möta andra människor. Informationen om direktiven ska också vara effektiv.

Det föreligger en risk att isolering i hemmet försämrar de äldres hälsa i större utsträckning. När de sociala kontakterna minskar, stärks upplevelsen av ensamhet. I och med detta kan exempelvis det att man inte rör på sig, ångesten och alkoholkonsumtionen öka kännbart.

Läs utlåtandet i sin helhet:

Markus West

ANNONSER